Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt. In deze privacy verklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.


Verzameling van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten en het bieden van onze diensten, zoals het versturen van onze nieuwsbrief en het verwerken van donaties. Dit kan onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer omvatten.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan onder andere zijn voor het versturen van onze nieuwsbrief, het verwerken van donaties, het beantwoorden van vragen en het informeren over onze activiteiten en evenementen.

Delen van persoonlijke gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig op te slaan en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Wij gebruiken onder andere firewalls, wachtwoorden en encryptie om uw gegevens te beveiligen.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Heeft u vragen over deze privacy verklaring of over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.