Home » Donateur worden

Wilt u donateur worden van de kasteeltuin?

Wanneer u heeft genoten van uw bezoek aan de tuin, kunt u zich opgeven als donateur. Donateurs zijn van wezenlijk belang voor de instandhouding van deze bijzondere tuin.

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden als donateur. Via de website kunt u zich gemakkelijk opgeven, maar ook in het informatiekastje in de kasteeltuin zijn aanmeldingsformulieren beschikbaar. Als donateur ontvangt u twee keer per jaar een nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen rondom de kasteeltuin. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse en gezellige donateursbijeenkomst.

Donaties, giften en legaten zijn ook van harte welkom en aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De Stichting Kasteeltuin Hemmen is een ANBI-stichting. U kunt uw bijdrage overmaken naar het banknummer:
IBAN: NL 40 INGB 000 4422209
ten name van de Stichting Kasteeltuin Hemmen.

Door donateur te worden, draagt u bij aan de instandhouding van de kasteeltuin in Hemmen.

Klik hier om direct een bijdrage over te maken. Of scan onderstaande QR code met uw telefoon.