ANBI

Omdat onze Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw donaties en giften aan de Stichting Kasteeltuin Hemmen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het Banknummer van de Stichting Kasteeltuin Hemmen is: NL 40 INGB 0004 4222 09
Wij zeggen u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Deel dit bericht: